Dades 2020-2023

Data de l'última modificació de les dades: 27/11/2018

Què és el PAM?

És el full de ruta que determina l’acció de govern durant el mandat actual. Té un component estratègic molt important per al municipi perquè estableix les principals línies d’actuació i les grans inversions que ens ajudaran a construir el Montornès del futur.

El PAM es divideix en:

A) Objectius i accions

 • Objectius de ciutat: són grans objectius que recullen la voluntat política a l’entorn dels grans àmbits a treballar
 • Objectius estratègics: són les estratègies que ens marquem per assolir els objectius de ciutat
 • Objectius operatius i/o accions: són les actuacions concretes per dur a terme els objectius estratègics

B) Grans inversions

 • Recull les grans inversions que es realitzaran al municipi en els propers anys

Execució global del PAM

Drets Socials i Benestar

 • Ser un municipi compromès amb la defensa dels drets socials, que lideri polítiques contra l'exclusió social i la pobresa
 • Abordar de manera integral el benestar de la ciutadania, les famílies i la comunitat per fer possible el seu desenvolupament

1.1.1 Aplicació progressiva de la tarificació social als preus públics

Accions:

 • Aplicació de bonificacions en el preu públic de l'escola bressol i l'escola de música en funció dels ingressos familiars (famílies nombroses, monoparentals i número de germans utilitzant el servei)

1.1.2 Garantir l’accés de tota la ciutadania als serveis vetllant per la universalitat

Accions:

 • Accés a casals d'estiu i esports a la població més desfavorida a través de serveis socials

1.1.3 Explorar bonificacions i exempcions a les ordenances fiscals sota criteris socials i de fiscalitat progressiva

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

1.1.4 Fiscalitat sostenible en la taxa per a la recollida d’escombraries

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

1.2.1 Ampliar la cobertura dels serveis preventius del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Accions:

 • L'atenció a domicili està totalment consolidada (SAD de família). Durant el 2017 s'inclou aquesta acció dins del projecte del SISE. S'inicia treball d'assessorament per millora de la qualitat del servei (valoració dels processos i variables avaluables)
 • Continuïtat del projecte de POL de la Brigadilla de Serveis Socials durant 9 mesos al 2017
 • S'han mantingut durant el 2017 les hores de provisió del SAD per l’empresa contractada mitjançant el Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO) en relació al 2016. S'han liquidat al CCVO 3.651,5 hores
 • Mantenim les hores de provisió del SAD durant el 2017, tant amb serveis propis com serveis externs. Hem passat de 4.866 hores al 2014 a 5.421,8 hores al 2015, a 5.213 hores al 2016 i a 6.353 hores al 2017.
 • S'ha consolidat el servei d'atenció domiciliària amb l'estabilitat del servei de Menjador Social de Gent Gran (15 places al menjador i 10 places de menjar a domicili)

1.2.2 Afavorir la inserció laboral de col·lectius més desfavorits mitjançant convenis amb empreses d’inclusió social (tercer grau, discapacitats...)

Accions:

 • Contractar empreses d’inserció social pel disseny i desenvolupament de projectes per a la inserció de persones en situació d’exclusió social

1.2.3 Reforçar la política de beques i ajuts per atendre l’emergència social i combatre l’exclusió (accés igualitari als recursos)

Accions:

 • Contractació d’una treballadora social responsable de la gestió de vulnerabilitat energètica (compliment de la Llei 24/2015), suficiència alimentària i ajuts de menjador. Posada en marxa del circuït i protocol que dona resposta a la Llei de Vulnerabilitat Energètica a nivell Comarcal
 • Es mantenen les accions amb la participació d’empreses del tercer sector en el cobriment de necessitats bàsiques (Probitas, Caritas i Unió de Botiguers). Augment de les aportacions econòmiques de Probitas amb el cobriment del menjador d'Estiu amb els infants en risc i els complements d'ajuts de menjador del curs 2016-17.
 • Manteniment del programa RAI-ESO a l’IES Vinyes Velles subvencionat al 100% per la Fundació Probitas. Cobriment de necessitats bàsiques i consolidació d'accions preventives i inclusives
 • Complement dels ajuts de menjador de la Generalitat per part de l'Ajuntament i Probitas
 • Accions per disminuir les situacions d'urgència: tallers d'economia domèstica i suport de Fundacions especialitzades en ús responsables

1.2.4 Implantar el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SISE)

Accions:

 • Consolidació durant l'any 2017 del Servei d'Intervenció Socioeducativa
 • Finançament i reconeixement del servei per part de la Generalitat dins del Contracte Programa al 2017
 • Proposta d'inclusió del SISE a l’estructura de serveis socials. Inici d'estudi de costos de la contractació dels professionals
 • Durant l'any 2017 s'inicia l'assessorament per part de Diputació d'estudi, millores en el procés i avaluació del SISE. Adaptació del SISE al model marcat per la Generalitat

1.2.5 Elaborar el Pla Local de Discapacitats

Accions:

 • Demanda suport tècnic a la diputació per realitzar la diagnosi. Febrer 2016
 • Concessió suport tècnic. Juny 2016
 • Diagnosi de la població de persones amb discapacitat intel·lectual del municipi de Montornès del Vallès. Setembre 2016 a març 2017
 • Contractació personal tècnic de diversitat funcional suport famílies. Novembre 2018
 • Bases i convocatòria subvencions per a projectes de diversitat funcional

1.2.6 Dissenyar i posar en funcionament el Centre de Dia per a la gent gran al municipi

Accions:

 • Redacció de l’Avantprojecte. Pendent de licitació

1.2.7 Donar suport a les persones que pateixen alguna malaltia mental i a les seves famílies

Accions:

 • Accions de coordinació amb la treballadora social de salut
 • Accions pre-laborals especialitzades i tutoritzades

1.2.8 Programar activitats participatives, inclusives, i saludables per a la Gent Gran

Accions:

 • Tallers per a la Gent Gran als espais dels Casals: gimnàstica, balls de saló, informàtica i ioga
 • Setmana de la Gent Gran : caminada i sessió de gimnàstica a l’aire lliure
 • Activitats en el mes de maig “Mes de la Salut”
 • Inici durant l'any 2017 d'accions intergeneracional als Casals de la Gent Gran i Programes Preventius d'Infants i Joves: tallers de mòbils i hort ecològic RAI-ESO
 • Inici durant l'any 2017 d'accions intergeneracional entre el menjador social de Gent Gran i la Llar Infants Lledoner i el C.E Marinada

1.3.1 Promoure i donar suport a projectes de voluntariat

Accions:

 • Conveni de col·laboració amb Volumont per a co-gestionar diferents projectes de voluntariat

1.3.2 Crear i potenciar espais de relació i coneixença entre cultures i generacions (Viu i conviu, grup de conversa, activitat...)

Accions:

 • Projecte "Viu i conviu al barri" (impuls d'espai per l'aprenentatge de la llengua, grup de costura "Entre fils" i dinamització sociocultural)
 • Creació de la comissió de convivència de Montornès Nord. Any 2016
 • Grups de conversa en català
 • Espai d’intercanvi de cuina. Any 2016
 • Creació del grup de costura autogestionat Entre fils. Any 2017
 • Torneig de futbol infantil amb participació d'infants i joventud del barri i algun equip de Montornès Centre
 • Torneig de futbol per adults. Any 2018
 • Creació de El nostre jardí (disseny, plantada i manteniment)
 • Activitats de la comissió de convivència per afavorir la coneixença i la relació intergeneracional: tastamons (2017), campionat de parxís i domino (2017), activitat de karaoke (2017), quinto infantil i adult (2018), guateque (2018) i jocs de taula (2018)

1.3.3 Reforçar i dinamitzar l’ús de l’espai públic (patis oberts, DIEP...)

Accions:

 • Gimcana Mobilitza’t
 • Comparsa Jove Carnestoltes
 • Accions Sant Jordi (taller de Xapes a la plaça Pau Picasso)
 • Bicicletada Jove per la Serralada Litoral
 • Escape Room a Can Xerracan
 • Accions al Carrer de l’Estiu Jove (inflables, torneig futbol,torneig bàsquet..)
 • Holy Party durant la Festa Major
 • Torneig de futbol infantil a Montornès Nord on joves han participat com àrbitres (Viu i Conviu)
 • Torneig de Futbol amb equips joves a Montornès Nord
 • Brigadilla Jove de suport a les Festes de San Joan de Montornès Nord
 • Projecte El Nostre Jardí (Generació d’un Jardí a Montornès Nord amb els joves i infants del barri)
 • Jocs de Taula a la Plaça del Pueblo de Montornès Nord (viu i Conviu)
 • Túnel del Terror 2018

1.3.4 Donar suport a les iniciatives impulsades per grups informals de dones

Accions:

 • Entre fils. Any 2017
 • Grup de conversa. Gener 2016 - juliol 2018
 • Grup de noies a l’espai juvenil satèl·lit. Gener 2016- juny 2017
 • Jornada dones masoveres. Maig 2018
 • Grup de dones “Més que mares”
 • Bases i convocatòria subvencions a projectes d’igualtat. Octubre 2018

1.3.5 Oferir recursos i eines per promoure la conciliació de la vida familiar, laboral i social.

Accions:

 • Programa d’inserció socio laboral per a dones OLIMPIA. Anys 2016-2017-2018
 • Espais de suport i acollida per a les criatures a les activitats. Anys 2017-2018
 • Bases i convocatòria subvencions a projectes d’igualtat. Octubre 2018

1.3.6 Treballar l’acollida ben informada i integradora de nou veïnat

Accions:

 • Posada en marxa del Servei d'Acollida
 • Programa Lletres x Tothom

1.4.1 Augmentar l’assoliment de l’èxit escolar (servei Fem els deures, projecte LECXIT...)

Accions:

 • Programa Fem Els Deures
 • Programes de suport Socioeducatiu (Lectoescriptura, FEM REIR, Teràpies familiars) amb el suport d'entitats de tercer sector REIR
 • Programa socioeducatiu de l’AFA Marinada
 • Actuacions de suport socioeducatius de reforç escolar d'estiu: programa comunitari del SISE i FEM REIR Estiu
 • Consolidació de suport en l'àmbit psicològic amb el programa del SOF i SAI. (suport d'entitats del tercer sector REIR)
 • Accions de suport de Logopedia (subvenció Llei de Barris)

1.4.2 Reforçar el projecte de pràctiques educatives

Accions:

 • Convenis de pràctiques educatives

1.4.3 Potenciar l’acompanyament de les famílies en la tasca d’educar als fills i filles

Accions:

 • EDE: Espai de Debat Educatiu. Els agents educatius es reuneixen un cop al mes per debatre temes relacionats amb l'educació
 • Eduquem i gaudim en família. Programa trimestral que agrupa les activitats familiars amb contingut educatiu

1.4.4 Establir un treball coordinat i en xarxa de totes les persones i agents educadors (PEC)

Accions:

 • Grup de treball del Pla Educatiu d’Entorn (PEE)
 • Consell escolar municipal
 • Montornès poble lector (Lèxcit)
 • Teatre a les escoles en horari lectiu “Anem al Teatre”
 • Catàleg d’Activitats Educatives
 • Aules obertes
 • Programa d’acompanyament a l’escolaritat
 • Subvencions a escoles i AMPA

1.4.5 Generar una infància i una joventut compromeses, a través d’una formació de qualitat en l’àmbit del lleure educatiu

Accions:

 • Programació Curs de Monitors de Lleure
 • Programació Curs de Pre-Monitors
 • Acolliment d’alumnes de pràctiques del curs de monitor/a de lleure

1.4.6 Millorar l’oferta formativa post obligatòria (Formació Professional, PFIs, cases d’oficis, formació ocupacional, etc.)

Accions:

 • Cicles formatius de grau mig Tècnic de Cuina i Gastronomia
 • Cicles formatius de grau mig Tècnic de Serveis i Restauració
 • Pla de Transició al Treball (PTT): Curs d’auxiliar d’hoteleria i curs d’auxiliar de fabricació mecànica i ajust i soldadura
 • Centre Formació Adults (CFA)

1.4.7 Construir i posar en funcionament la nova escola Palau d’Ametlla, i continuar invertint en la millora d’equipaments educatius

Accions:

 • Accions concretades a l'apartat de Grans Inversions

1.4.8 Difondre la coeducació i l’educació en valors a les escoles (Projecte Puja a l’escola de valors)

Accions:

 • Realització de tallers de sensibilització sobre igualtat

1.5.1 Promoure una ciutadania compromesa vers la igualtat

Accions:

 • Avaluació del I Pla d’igualtat. Any 2016
 • Elaboració del II Pla d’igualtat. Diagnosi participada amb personal tècnic, polític i ciutadania. Juny 2016 - Abril 2017
 • Tallers de formació i sensibilització per la incorporació de la perspectiva de gènere a l'Ajuntament
 • Campanyes de sensibilització
 • Tallers de sensibilització sobre igualtat a la comunitat educativa a través del catàleg d’activitats educatives
 • Implementació actuacions del Pla d’igualtat
 • Taula per la igualtat

1.5.2 Incrementar el treball en xarxa per a la prevenció, detecció i atenció contra la violència masclista

Accions:

 • Commemoració dia internacional contra la violència masclista
 • Pacte d’entitats de tolerància zero contra la violència masclista
 • Elaboració del Pla de prevenció de la violència masclista 2016
 • Comissió casos protocol violència masclista
 • Campanya No és No prevenció agressions sexistes
 • Accions de sensibilització a la comunitat educativa

1.5.3 Garantir un servei d’informació i atenció integral a les dones i als col·lectius LGTBI

Accions:

 • Coordinació del Servei d’Informació i atenció a les dones
 • Ampliació de la cartera de serveis. Licitació SIAD per al període 2017-2019 prorrogable per 2 anys
 • Servei d’atenció psicològica a infància i adolescència
 • Servei per la diversitat afectiva i sexual

1.5.4 Concloure el desenvolupament del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

1.5.5 Facilitar la inserció sociolaboral de les dones (Projecte OLIMPIA)

Accions:

 • Dispositiu d'inserció Laboral (DIL Barri - Olimpia)

1.5.6 Reconèixer el lideratge i la participació de les dones en tots els nivells de la vida pública

Accions:

 • Donar suport tècnic i econòmic a l'entitat Associació de Dones per la Igualtat a Montornès (ADIM). Anys 2016-2017
 • Commemoració dia internacional de les dones. Anys 2016-2018
 • Mes de la salut de les dones, càncer de mama. Anys 2016-2018
 • Promoure la pràctica esportiva entre les dones (corre per la igualtat i basquet femení). Anys 2016-2018

1.6.1 Promoure serveis d’orientació, informació i assessorament a la joventut

Accions:

 • Punts d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació Secundària (PIDCES)
 • Joves Guía
 • Servei d’Orientació Acadèmica
 • Formació de càrrecs electes
 • Exposició i Desprès de l’ESO què?
 • Fira Guia’t
 • Assessoria Sociolaboral per joves “garantia Juvenil”

1.6.2 Impulsar la participació de la població infantil i juvenil, individualment i col·lectiva, a través d’equipaments, espais i serveis

Accions:

 • Projecte Espai Jove el Satèl·lit
 • Projecte Divendres joves a Can Xerracan
 • Assemblea Jove (Kosmos)
 • Consell d’Infants

1.6.3 Promoure programes que facilitin la inserció laboral de joves

Accions:

 • Projecte ENDAVANT JOVE!
 • Plans d'Ocupació Local (POL) Brigada jove de jardineria
 • Programa Joves en Pràctiques (SOC)

1.6.4 Habilitar i posar en funcionament un equipament a Montornès Centre per ubicar un nou centre infantil

Accions:

 • Nou equipament infantil a Pintor Mir

1.6.5 Dissenyar i posar en funcionament amb el jovent el nou equipament juvenil a Montornès Centre

Accions:

 • Procés de participació nou equipament juvenil
 • Licitació de l’obra
 • Inici de la Coordinadora del nou equipament

1.6.6 Promoure valors, hàbits i conductes saludables entre la població infantil i juvenil

Accions:

 • Salut Jove, una cinquantena d’activitats repartides en 7 àmbits
 • Salut i Escola, intervenció personal sanitària als centres de secundària

1.6.7 Impulsar la creació, experimentació i innovació artística i cultural de joves creadors i creadores

Accions:

 • Accions Masferrer
 • Urban Art Festival

1.6.8 Donar suport a iniciatives juvenils individuals i col·lectives (viver de projectes)

Accions:

 • Projecte Kosmos, Pressupostos Participatius joves

Igualtat, Diversitat i Qualitat de Vida

 • Promoure la igualtat d'oportunitats de la ciutadania per tenir una major qualitat de vida
 • Treballar de manera integral l'educació, la cultura, la salut i l'esport com a pilars fonamentals de l'equitat social i del foment de la convivència i el civisme

2.7.1 Dissenyar i desenvolupar un Projecte de prevenció i promoció de la salut (gent gran, dones, joves, infància...)

Accions:

 • Montornès Salut, programa d’actuacions en matèria de salut
 • Elaboració del Pla local de Salut

2.7.2 Sensibilitzar a la ciutadania respecte els beneficis d’una pràctica esportiva i saludable

Accions:

 • Dia Mundial de l’Activitat Física, 6 d'abril. Sensibilitzar la població sobre l’epidèmia del sedentarisme i promoure l’activitat física com un element essencial per a la salut i el benestar de les persones.
 • Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple: Campanya de sensibilització social i solidària per als afectats d'esclerosi múltiple.
 • Diada d’Esport al Carrer Infantil d’Entitats Esportives, 29 de juny

2.7.3 Treballar valors de convivència, igualtat i respecte a través de l’esport

Accions:

 • Casal esportiu CEM, un dels objectius fonamentals del casal esportiu és desenvolupar i realitzar pràctiques esportives treballant sobretot el foment de la participació, el respecte, la integració i la inclusió de tots els paticipants sense distinció de gènere i raça
 • Suport econòmic de l’Ajuntament a les entitats esportives locals per al desenvolupament de xerrades i cursos per als nens/nenes, pares/mares de les mateixes entitats, vinculats als valors , igualtat, respecte a través de l’esport

2.7.4 Fomentar la lectura com a hàbit saludable

Accions:

 • Lecxit. Projecte de Lectura per a la millora de la compresió lectora destinat a 5è de primària amb mentors provinents dels cusos de 4rt d'ESO dels IES Vinyes Velles i Marta Mata
 • Veus amb altaveus. Projecte de reforç a la lectura destinat a infants de 2n de primària
 • Contes inclusius, destinats a oferir recursos a persones discapacitades i normalitzar el seu ús de la biblioteca
 • De cap als llibres. Llibres a les perruqueries

2.7.5 Abordar el fenomen de les addiccions (Pla Estratègic de Prevenció d’addiccions PEPA)

Accions:

 • CRÍTIC Pla de Prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats de la Mancomunitat de Municipis del Galzeran

2.7.6 Potenciar i garantir l’esport femení durant totes les etapes de la vida

Accions:

 • Creació de noves entitats esportives. Creació del Club Handbol Montornès i el Club Patí Montornès, esports on l’esport femení local ha augmentat, ja que entre les dues entitats s’ha crescut amb 60 nenes que fan esport reglat.
 • Suport econòmic de l’Ajuntament mitjançant subvenció a les entitats esportives locals que potenciïn l’esport femení i treballin el seu desenvolupament a l’activitat física.

2.7.7 Millorar i potenciar itineraris saludables per caminar i practicar l’esport al municipi

Accions:

 • Estimo Montornès i intinerari cap a Vilanova

2.7.8 Consolidar la Zona Esportiva Municipal (ZEM) com a principal servei esportiu municipal, d’accés universal i de qualitat per a la pràctica esportiva organitzada

Accions:

 • Promocions a la ciutadania per tal de promocionar l'ús del Complex esportiu
 • Ampliació del programa d'activitats dirigides i serveis progressivament dirigida a tots els públics
 • Introducció de noves activitats atenent els suggeriments rebuts per part dels abonats/des del CEM
 • Millora i renovació de les instal.lacions
 • Introducció de nous programes de rutines de fitness i de gestió dels abonats/des
 • Implementació de la web del CEM
 • Implementació d'un sistema de reserves de classes per reduir les esperes al moment d'accedir a les classes

2.8.1 Incrementar l’oferta de cursos i tallers per al temps d’oci

Accions:

 • Programació de tallers durant el mes de juliol al Casal de Cultura
 • Nous tallers a la programació d'octubre a juny del Casal de Cultura

2.8.2 Impulsar les iniciatives i produccions culturals i artístiques individuals i col·lectives

Accions:

 • Programació d'exposicions individuals i col·lectives d'artistes locals
 • Suport tècnic, logístic i econòmic a les iniciatives culturals promogudes per persones físiques i/o entitats

2.8.3 Oferir una programació cultural estable anual adaptada als diferents públics

Accions:

 • Programació Montbarri Aixeca el Teló
 • Programació cicle festiu
 • Programació d'activitats des dels diferents serveis del Departament de Cultura, Festes i Patrimoni

2.8.4 Desenvolupar i potenciar el projecte Montornès poble lector

Accions:

 • LECXIT. Funciona gràcies a la col·laboració del voluntariat (alumnes de secundària dels dos instituts de Montornès) que acompanya els infants (alumnes de secundària de les cinc escoles de primària de Montornès) en la lectura en tutories individualitzades setmanals
 • Realització d'una diagnosi sobre necessitats, activitats i agents que fomenten la lectura
 • Realització d'un taller d'acompanyament lector amb famílies
 • Creació d'una comissió de treball municipal per fomentar la lectura formada per la Biblioteca, el departament d'educació i el Consorci de Normalització Lingüística

2.8.5 Remodelar i millorar els equipaments socioculturals

Accions:

 • Remodelació de l’edifici de Can Saurina, esdevenint un referent per les exposicions culturals al municipi
 • Diverses actuacions a la Biblioteca municipal. Millora de la sala d’estudi amb aïllament acústic
 • Remodelació de Pintor Mir, convertint-lo en un centre infantil
 • Remodelació del Teatre

2.8.6 Promoure i potenciar Radio Montornès com a eina de comunicació comunitària

Accions:

 • Projecte tècnic i adequació de les instal·lacions a Can Saurina
 • Foment de la participació ciutadana en la graella de programació
 • Foment de les visites als estudis d’escoles, casals d’estiu i entitats del poble
 • Promocionar la marca "Ràdio Montornès"
 • Consolidació a les xarxes socials. Perfil Facebook
 • Implementació millores APP Ràdio Montornès
 • Implementació millores web Ràdio Montornès

2.8.7 Facilitar el desenvolupament personal de la ciutadania mitjançant eines d’educació no formal (música, dansa i teatre)

Accions:

 • Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre: el Projecte Educatiu d’aquest centre contempla la impartició d’una educació artística complerta, integradora i de qualitat en les disciplines de música, dansa i teatre, obert a totes les edats, nivells i capacitats, interessos, economies i estils musicals, de dansa i gèneres teatrals
 • Oferta formativa de curta durada: cursos de durada limitada per a aquelles persones que es vulguin acostar a les arts d’una manera esporàdica inferior a un curs acadèmic en tallers de teatre, música i dansa a l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre i al Casal de Cultura
 • Arts comunitàries: impartició de tallers de teatre social, dansa comunitària i tallers musicals a les escoles de primària i instituts de secundària, centre juvenil Satèl•lit, centre infantil La Peixera, a l’entitat de persones amb discapacitat Aspahid, a l’Espai Dona, etcètera
 • Cantata Interdisciplinar de Sant Jordi: espectacle amb la participació dels alumnes de cicle mitjà de les escoles de primària del municipi, juntament amb els alumnes de les orquestres, dels grups de teatre i dansa de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre
 • Programació de Cicles de Concerts i Espectacles professionals: organització i participació d’alumnes de música, dansa i teatre en espectacles com el Dia Internacional de la Dansa, el Dia Internacional del Teatre, la Festivitat de Sta. Cecília i la programació de Montbarri aixeca el teló! i les Festes de Sant Sadurní

2.8.8 Apostar pel coneixement de la llengua catalana

Accions:

 • Cursos de català per a adults diferents nivell ( A2, C1, B1, B2 MERC)
 • Activitats culturals diverses de dinamització i difusió de la llengua catalana: Club de lectura fàcil mensual, concurs lingüístic (Endevina-la), concurs literari (Premi Font de Santa Caterina de Microcontes); Voluntariat per la llengua, campanyes de coneixement de la llengua (Català i empresa, 50 temes d'empresa); Retolació comercial en català, tasques d'assessorament a entitats i particulars. Tasques d’assessorament a entitats, particulars i Ajuntament de Montornès
 • Des de la Biblioteca es potencia el coneixement de la llengua catalana, facilitant manuals i altres documents per l'aprenentatge. També amb el foment de la literatura catalana i en català, i la visita d'autors

2.8.9 Promoure activitats que motivin la ciutadania a conèixer i fer ús més intensiu de la Biblioteca municipal

Accions:

 • Tàndem. Converses en anglès, francès i alemany
 • Tertúlies literàries: parlem de llibres, de novel·la, de poesia, de novel·la romàntica, tertúlia infantil (8 a 12 anys)
 • Taller de punt
 • Marató de contes
 • Revetlla de Sant Jordi. Presentació de llibres
 • Recital de poesia Montornès llegeix
 • Tertúlia literària/lectura dramatitzada a MonsObservans

2.9.1 Aprofundir en el treball per a la recuperació de la memòria històrica

Accions:

 • Tertúlia mensual: El Montornès d’abans, coordinada per Sergio Arévalo. Recull de les intervencions
 • Exposició de fotografies relacionada amb el tema de la tertúlia
 • Edició de les intervencions de les tertúlies
 • Tertúlies " El temps retrobat"
 • Presentació del llibre Ciutat Satèl.lit Riera-Marsà
 • Exposició fotografies Bernardo López
 • Ruta"Un tomb per Montornès"
 • Programació anual de Mons Observans
 • Visites escolars i a grups concertats als elements del patrimoni
 • Visites i activitats especials al Castell de Sant Miquel

2.9.2 Continuar incorporant als actes festius i culturals els elements propis, identitaris i de sentiment comunitari del municipi

Accions:

 • Programació d'activitats de caire popular i tradicional dins cada festivitat (audicions i ballades de sardanes per Sant Jordi, Diada Nacional, Festa Major, Sant Sadurní; correfocs de Festa Major i de Sant Sadurní; Cercaviles de Gegants per Festa Major i Sant Sadurní; Dansa de la Batalla (Gegants) per Festa Major; Toc d'Inici i seguici i Cremada de l'Ajuntament el primer dia de Festa Major; recolçament a la representació de la Remençada). Manteniment i consolidació

2.9.3 Millorar la projecció del barri de Montornès Nord cap a l’exterior a partir de la potenciació de valors identitaris i culturals

Accions:

 • Creació de la Comissió de convivència i de festes de Montornès Nord. Any 2016
 • Programació cultural Montbarri aixeca el teló. Anys 2015-2018
 • Projecte Entre fils (promoure la relació entre diferents grups de costura del municipi). Anys 2017-2018
 • Millora de la connectivitat del barri amb el centre (passarel·la, plaça de la pèrgola i carrer Llibertat)
 • Organització de les revetlles de Sant Joan mitjançant una comissió de festes mixta ajuntament i veïnat. Anys 2015-2018
 • Programació d’estiu de la Comissió de convivència de Montornès Nord. Anys 2017-18
 • Sant Jordi, Bus interurbà per apropar la festa a tothom

2.9.4 Potenciar l’orgull de ser de Montornès (entorn, èxits locals, valors, acollida...)

Accions:

 • Concertar visites amb empreses del municipi per a la cerca de patrocinis per a projectes socials, culturals i esportius
 • Patrocinis aconseguits: Focs Artificials (Lucta), Remençada (Henkel, Sumitomo, BBVA, Lucta), Berenar avis Festa Major (Belcan), Festa Major (Coca-cola)
 • Reconeixement als esportistes premiats a la nit de l’Esport
 • Conveni per la promoció d’esportistes olímpiques de l’entitat Club de Karate
 • Promoció de la Samarreta Viatgera
 • Suport a actes representatius del municipi que promouen la imatge de poble: Remençada, Mitja Marató, Ascenció al Kilimanjaro per part de l’associació excursionista lleure Montornés
 • Celebració de matrimonis civils amb cerimònies
 • Visites escolars, per a la millora del coneixement de l'entorn als alumnes de 3er curs de primària
 • Celebració de la Diada Nacional de Catalunya, amb la participació de les entitats socioculturals del municipi
 • Col.laboració institucional amb les entitats socioculturals i esportives, centres escolars, comerços i empreses, en els desenvolupament dels seus projectes
 • Atenció de l'alcalde a la ciutadania, entitats, empreses i col.lectius mitjançant atenció personalitzada

2.9.5 Incrementar la participació de nous perfils socials i entitats a les activitats culturals i els cicles festius (espai públic i equipaments)

Accions:

 • La programació de Montbarri Aixeca el teló i el sistema de bonificacions en la compra d’entrades
 • L’organització de les Revetlles de Sant Joan amb una Comissió mixta amb el veïnat
 • Projecte Viu i Conviu
 • Activitats d’estiu autogestionades per la Comissió de convivència de Montornès Nord i de Nadal al barri per la Comissió de festes de Montornès Nord (inclòs cavalcada de reis)

2.9.6 Promoure el producte local i donar a conèixer l’espai natural

Accions:

 • Apropar consorci enoturístic Vi Alella. Promovent tast amb la col·laboració de l'Escola Hosteleria i la participació del Consorci en Fires al carrer
 • Donar suport a la Unió de Botiguers en les propostes de dinamització comercial (fires de comerc, campanyes específiques, Festa Major...)
 • Donar suport a productes específics el·laborats per botigues del municipi per promocionar activitats, pa i coca de la Remençada, postres de la Festa Major
 • Realització de la Fira del Pagès amb presència de productors locals, cerveseria artesana o Ca l’ametller

2.9.7 Fer del carrer Llibertat un element de unió entre el barri de Montornès Nord i la resta del municipi

Accions:

 • Pla estel de Montornès Nord (Avantprojecte). Any 2016
 • Redacció i aprovació projecte executiu d’obres. Any 2017
 • Licitació i adjudicació de les obres. Anys 2017-18
 • Creació de la comissió de seguiment de les obres del carrer. Any 2018
 • Execució de la fase 1 i inici de la fase 2. Any 2018
 • Seguiment de les obres amb el veïnat. Anys 2018-19

2.9.8 Cercar projectes culturals d’àmbit municipal que es puguin desenvolupar al barri de Montornès Nord

Accions:

 • Montbarri aixeca el teló. Programació cultural
 • Fase disseny projecte d’art urbà a Montornès Nord. Any 2018. Col.laboració del col.lectiu Boa Mistura

2.10.1 Promoure la cultura de la pau i la resolució de conflictes mitjançant el Servei de Mediació Ciutadana

Accions:

 • Finalitza la contractació del servei vinculat a Llei de barris. S’aposta per donar continuïtat al servei i ampliar nombre d’hores. Licitació del nou servei vinculat a l’àrea de Seguretat Ciutadana i convivència. Any 2017
 • Nou servei de mediació amb Fundació Pere Tarrés. Amplia de 24 hores a 36 hores setmanals, 2 professionals. De 2 a 3 dies en setmana. Anys 2018-2019
 • Elaboració pla d’acció del Servei de Mediació. Any 2018
 • Objectiu guanyar visibilitat del servei: reunions informatives als departaments i divulgació periòdica a través de Ràdio Montornès. Any 2018
 • Petició suport tècnic DIBA per elaborar Pla de convivència de municipi. Any 2018
 • Elaboració d’un mapeig de casos del Servei. Any 2018. Evolució 2013 fins 2018

2.10.2 Realitzar activitats educatives de prevenció i sensibilització en conflictes de convivència en els centres educatius

Accions:

 • Taller “Jocs per aprendre dels conflictes (14 tallers, 309 alumnes de 5è curs) 2016-17
 • Revisió activitats del Catàleg d’activitats educatives. Any 2018
 • Nova oferta d'activitats educatives: Aprenem dels conflictes? Comunicació i conflictes (Alumnes de 3er a 6è). Cercles de diàleg. Visió positiva de la comunicació i el conflicte. Professorat de primària i secundària. Servei de Mediació Escolar: Com implementar un servei de mediació propi.
 • Jornada de Mediació Escolar. Any 2018

2.10.3 Realitzar campanyes de prevenció sobre civisme cercant la cooperació de la pròpia ciutadania afectada

Accions:

 • Activitats educatives per escoles: Ruta del Civisme i Sóc un bon veí
 • Campanya recollida de mobles i trastos vells
 • Formació en gestió de residus a persones en situació d’atur (3 edicions)
 • Plans d’ocupació en gestió residus (operaris i informadors/es) (2 edicions)
 • Pla d’ocupació d’agents de civisme. Anys 2015-18
 • Noves zones d’esbarjo per a gossos i pipicans
 • En fase disseny nova campanya de Civisme. Any 2018
 • Dissenyada campanya de civisme. Anys 2017-18. Inici campanya en l’àmbit de gestió de residus
 • Jornades de neteja de zones verdes i zones de bosc amb escoles
 • Adjudicació de la compra de nous contenidors de càrrega lateral a la via pública per facilitar el reciclatge
 • Licitació del servei de neteja viària, de recollida de residus i d’inspecció dels carrers que inclou: Servei de recollida de poda a la ciutadania per evitar abocaments de poda i campanya d’identificació d’excrements de gossos amb ADN

2.10.4 Instrumentar la mediació i el treball en benefici de la comunitat com a mecanisme alternatiu a la sanció administrativa

Accions:

 • En procés l’elaboració d’una proposta tècnica de com instaurar mesures restauratives al municipi

2.10.5 Implementar el Projecte Puja a l’Escola de Valors als Instituts de secundària del municipi

Accions:

 • Realització de tallers de sensibilització sobre igualtat

2.11.1 Crear unitats de treball específiques, especialitzades en policia de proximitat

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

2.11.2 Formar als agents de la policia local en matèries de policia de proximitat

Accions:

 • Incorporació d'agents amb competències de policia de proximitat

2.11.3 Establir un calendari de reunions amb entitats, associacions i comunitats

Accions:

 • Realització de diferents reunions amb entitats i associacions

Progrés Econòmic i Ocupació

 • Volem impulsar les activitats econòmiques al municipi, que generin una ocupació digna i de qualitat, i que facin de Montornès un municipi amb un teixit industrial i de serveis col·laboratiu, fort i consolidat

3.12.1 Reforçar la intermediació laboral

Accions:

 • Borsa de Treball
 • Club de Feina
 • DIL Barri
 • ENDAVANT JOVE
 • Espai de Recerca de Feina

3.12.2 Promoure l’emprenedoria

Accions:

 • Projecte d’Economia Social i Solidària
 • Assessorament emprenedors

3.12.3 Crear el Consell d’empresa i la Taula per l’ocupació

Accions:

 • Primera fase del Projecte per a la creació del Consell d’Empresa i la Taula per l’ocupació
 • Segona fase del projecte per a la creació del Consell d’Empresa i la Taula per l’ocupació II. Inici d'actuacions i consolidació del Consell

3.12.4 Incentivar la contractació de persones del municipi

Accions:

 • Subvencions per a empreses que contractin persones en situació d'atur
 • Plans Ocupació Inserció Laboral (programa d'àmbit comarcal)
 • Plans d'Ocupació Local (POL)
 • Treball i Formació (SOC)

3.13.1 Potenciar l’establiment d’activitat econòmica del municipi. Fer del mercat Ntra. Sra. del Carme motor comercial del barri de Montornès Nord

Accions:

 • Creació del portal web Inmontornes.cat on figuren les empreses, comerços, locals i naus industrial buides del municipi

3.13.2 Promocionar el teixit empresarial, comercial, i els polígons industrials del municipi

Accions:

 • Portal web Inmontornes.cat
 • Fires: Font Tapa, Medieval, Remençada, Nadal, Rebaixes i Mercat de Segona Mà
 • Projecte dinamització comercial (fase de disseny)
 • Consell d’Empreses

3.13.3 Fomentar i reforçar l’associacionisme del teixit empresarial

Accions:

 • Consell d'Empreses

3.13.4 Fomentar el comerç local i de proximitat (venda no sedentària al centre i al Nord, Aixequem persianes...)

Accions:

 • Fires comercials (Unió de Botiguers de Montornès del Vallès)
 • Projecte dinamització comercial (fase de disseny)

3.13.5 Realitzar fires de promoció del municipi i del comerç local

Accions:

 • Font Tapa
 • Fira Medieval
 • Remençada
 • Fira Nadal
 • Campanya rebaixes
 • Mercat de Segona Mà (Oficina del Barri)
 • Fira d'Economia Social i Solidària

3.14.1 Augmentar l’autonomia personal en la recerca de feina

Accions:

 • Cursos de formació
 • Borsa de Treball
 • Club de Feina i Espai de recerca de feina

3.14.2 Millorar l’oferta de formació sectorial i transversal

Accions:

 • Cursos de formació de planificació continua com alfabetització digital, logística (carretoner i magatzem), operador de calderes i prevenció i control de legionel.losi i de planificació específica com atenció domiciliària, PRL a la construcció, neteja de superfícies, residus i altres
 • Consell d’Empreses

3.14.3 Desenvolupar projectes i dispositius adreçats als col·lectius específics

Accions:

 • Endavant Jove
 • DIL Barri - Olimpia

Equilibri Territorial i Patrimoni

 • Apostar per l'equilibri territorial i la conservació del patrimoni natural, arquitectònic i històric
 • Tenir una dotació d'equipaments de qualitat i sostenibles, que donin servei a les necessitats de la ciutadania
 • Generar i mantenir un espais públics de relació propers i vius
 • Facilitar l'accés a l'habitatge digne i una mobilitat eficient, còmoda i accessible

4.15.1 Redacció estudis complementaris al POUM

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

4.15.2 Redacció document avanç del POUM

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

4.16.1 Millorar la gestió de residus

Accions:

 • Campanya de sensibilització en matèria de reciclatge i canvi model en la recollida de residus
 • Inversió en la compra de contenidors de càrrega lateral
 • Licitació del servei de recollida de residus i de neteja viària

4.16.2 Gestionar l’enllumenat públic d’una manera eficient

Accions:

 • Pla director de l’enllumenat (encàrrec, redacció i implantació)
 • Inspecció periòdica d’instal·lacions i reparació
 • Substitució de l'enllumenat VM existent

4.16.3 Gestionar els equipaments municipals amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica

Accions:

 • Gestió automàtica de les instal·lacions dels edificis

4.16.4 Vetllar per la qualitat dels vectors ambientals

Accions:

 • Seguiment dels nivells de partícules PM10
 • Adjudicació de parcel·les d’horts municipals
 • Reposició d’arbres morts o malalts a via pública
 • Informes envers obertura de nous pous o autoritzacions d’aprofitament d’aigües
 • Informes envers contaminació acústica a llocs puntuals
 • Pla supramunicipal per a la qualitat de l’aire del Baix Vallès Oriental
 • Aprovació del mapa de protecció contra la contaminació lumínica
 • H2020 Solucions basades en la natura. Presentació de projecte
 • UIA AIR-e NET. Presentació de projecte
 • Participació en la confecció del Pla Dir. d’aigües regenerades
 • Inscripció de Montornès al Cercle de Comparació Intermunicipal d’Enllumenat Públic
 • Inscripció de Montornès a l’eina de potencialitat fotovoltaica de cobertes
 • Brigada Jove de jardineria i horticultura
 • Participació en la Urban Agenda for the EU climate adaptation
 • Participació a la Assemblea Gral. de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
 • Participació en el Consell d’Empreses municipal des del punt de vista del medi ambient i la sostenibilitat
 • Participació a la redacció de les Bases Grals. de subvencions per entitats des del punt de vista del medi ambient i la sostenibilitat
 • Participació a la Setmana de l’Energia 2018
 • Realització d’una diagnosi entomològica de culícids per determinar mosquit tigre
 • Adhesió de Montornès a la Declaració de Castellar del Vallès
 • Adhesió al Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya. Grup de Geotèrmia
 • Participació al disseny de les polítiques municipals Smart Cities des del punt de vista del medi ambient i la sostenibilitat
 • Modificació del Reglament dels Horts Municipals
 • Petició subvenció PIRVEC 2018 (punt recàrrega ràpida vehicles elèctrics)

4.16.5 Millorar la protecció i conservació dels espais naturals

Accions:

 • Vigilància de l’erosió de la Riera de Vallromanes
 • Actuacions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2018
 • Campanya 2018 del Pla de Vigilància d’Incendis Forestals 2018
 • Atorgament subvenció espais naturals per actuacions al Riu Mogent
 • Atorgament inclusió de línia d’actuació al Programa de manteniment i conservació de lleres 2018-2019
 • Atorgament subvenció per a la fixació d’un talús al riu Mogent amb criteris de bioenginyeria
 • Participació a la Comissió de Treball de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central pel seguiment del Pla Marc per a la restauració i millora forestal per a la prevenció d’incendis forestals
 • Delimitació a escala 1:5.000 de l'EIN La Conreria – Sant Mateu – Cellecs
 • Manteniment de les franges de protecció perimetral d’incendis forestals
 • Signatura del nou Conveni PPI + PVI
 • Aclarida forestal del Parc de la Pineda
 • Lliurament del Informe espais lliures del no urbanitzable per planificació urbanística
 • Reforç dels registres del col·lector en alta al riu Mogent amb criteris de bioenginyeria
 • Jornada Interadministrativa de coordinació en prevenció d’incendis forestals ADF La Conreria
 • Procés de revisió de la redacció del nou Pla Especial del EIN La Conreria – Sant Mateu – Cellecs
 • Proposta de protecció de l’abella de la mel
 • Proposta contra la invasió de la vespa asiàtica

4.16.6 Gestionar el verd urbà amb criteris de sostenibilitat

Accions:

 • Utilització d'aigua dels pous per a la neteja viària i el reg

4.16.7 Promoure l’educació ambiental

Accions:

 • Taller: l’hort ecològic a l’Escola Palau d’Ametlla
 • Participació en la redacció del Servei Comunitari de Secundària
 • Participació en la redacció de la Guia de treballs de recerca de batxillerat
 • Programa d’educació ambiental a les escoles públiques

4.17.1 Generar espais públics inclusius

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

4.17.2 Optimitzar la xarxa d’equipaments municipals

Accions:

 • Construcció del nou equipament de Can Saurina
 • Construcció del nou equipament de Pintor Mir
 • Construcció del nou Teatre. Obra en execució
 • Construcció del nou CEIP Palau d’Ametlla. Obra en execució
 • Construcció d’un nou magatzem per a la Brigada Municipal. Projecte en redacció
 • Construcció de la zona d’equipaments de Can Bosquerons de Dalt
 • Construcció Centre Juvenil. Projecte en redacció i obra a càrrec del mateix adjudicatari
 • Construcció de les pistes de pàdel
 • Millora i maquinària de la Sala de fitness del CEM
 • Millora de la coberta del Sorralet
 • Construcció de nous lavabos i ampliació del bar al Sorralet
 • Millora de la coberta del pavelló esportiu
 • Millora de la impermeabilització del vas de compensació de la piscina coberta
 • Millora edifici del CEM
 • Reforma i millora de la Biblioteca
 • Reforma i millora del CEIP Can Parera
 • Reforma i millora del CEIP Marinada
 • Reforma i millora del CEIP Sant Sadurní
 • Pla de manteniment dels equipament municipals. En redacció

4.17.3 Activar els espais infrautilitzats del municipi

Accions:

 • Aparcament darrera CAP
 • Aparcament Ernest Lluch. Projecte d'urbanització en redacció

4.17.4 Millorar la seguretat dels equipaments municipals i les activitats

Accions:

 • Disseny i execució d’instal·lacions per garantir la seguretat als edificis municipals.
 • Realització d’inspeccions reglamentàries de les instal·lacions a través d’Entitats d’Inspecció i Control
 • Execució d’instal·lacions

4.17.5 Garantir la sostenibilitat i l’estalvi energètic en la gestió de l’espai públic i els equipaments municipals

Accions:

 • Redacció del projecte per la instal·lació de la deshumectadora
 • Millores en las instal·lacions d’ACS del ZEM
 • Substitució enllumenat edifici casa consistorial
 • Façana solar

4.17.6 Millorar la qualitat de la urbanització i les xarxes de serveis del municipi

Accions:

 • Redacció del projecte i liquidació de la urbanització de Can Xec
 • Revisió de projecte d’urbanització del barrri de Telègraf-Casa Blanca
 • Millores per part de GIACSA a tota la xarxa d’abastament d’aigua. Connexió dipòsit de Can Buscarons, altres millores en artèries de subministrament al centre del municipi
 • Remodelació i reurbanització del Carrer Llibertat
 • Remodelació del Carrer Verge de Montserrat

4.18.1 Concloure i desenvolupar el Pla de mobilitat urbana

Accions:

 • Redacció del Pla fins la fase de propostes

4.18.2 Finalitzar la implementació de les mesures establertes del Pla de seguretat viària

Accions:

 • Revisió del Pla de Seguretat Viària

4.18.3 Millorar la connexió en transport públic amb les poblacions veïnes

Accions:

 • Redacció de l'Estudi de millora del transport públic per carretera dels municipis de Vallromanes, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès.

4.18.4 Millorar la connectivitat i l’apropament dels diferents barris

Accions:

 • Construcció de la passera sobre el riu Mogent
 • Millora de la plaça de la Pèrgola. Obra en execució
 • Millora del carrer Llibertat. Obres en execució
 • Connexió entre la passera i la plaça de la Pèrgola. Obres pendents d’inici
 • Connexió per a vianants i ciclistes entre el barri de Ca l’Amatller i el Centre
 • Connexió per a vianants i ciclistes entre Can Busquerons i el Centre. Projecte en redacció.

4.18.5 Dissenyar un carril bici al municipi, amb continuïtat i connexió amb els barris

Accions:

 • Contactes amb empreses del municipi per dissenyar els diferents itineraris

4.19.1 Desplegar els recursos necessaris per cobrir la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Accions:

 • Incorporació d’una persona d’atenció específica a vulnerabilitats energètiques
 • Negociació del Contracte Programa de Serveis Socials amb Generalitat per a la cobertura de noves atencions
 • Negociació amb Agència Habitatge de Catalunya pels casos d’emergència habitacional
 • Establiment de protocols d’actuació de derivació a serveis de mediació de deute especialitzats, com Ofideute i SIDH

4.19.2 Donar suport a la creació de cooperatives d’habitatge al municipi

Accions:

 • Petició de suport tècnic a la DIBA per a l’elaboració d’un estudi de viabilitat
 • Sensibilització a la població amb trobades temàtiques: fira Economia Social i Solidària i altres trobades amb persones interessades
 • Contractació d’assessorament i suport per a la consolidació del grup de persones interessades

4.19.3 Crear uns Fons patrimonial per sòl públic i habitatge

Accions:

 • Incorporació d’una persona a nivell tècnic mitjançant conveni amb CCVO per a tasques de suport en aquesta matèria
 • Adquisició d’habitatges amb catalogació de patrimoni municipal, mitjançant el dret de tanteig i retracte

4.19.4 Mobilitzar el parc d’habitatges buits per destinar-lo a lloguer social

Accions:

 • Adquisició d’habitatges buits aplicant el dret de tanteig i retracte
 • Cerca de suport tècnic/jurídic amb la DIBA per tal d’afrontar aquesta problemàtica
 • Elaboració d’un reglament/programa d’inspecció d’habitatges buits aplicant l’obligatorietat de conservació
 • Inici de l’aplicació del reglament amb les primeres feines de cribatge d’habitatges d’intervenció

4.19.5 Crear un parc públic d’habitatges en règim de compra i/o lloguer

Accions:

 • Adquisició d’habitatges buits aplicant el dret de tanteig i retracte
 • Elaboració del reglament i bases d’adjudicació de pisos de lloguer per a joves
 • Adjudicació de 5 pisos per joves
 • Elaboració del reglament i bases d’adjudicació de pisos de lloguer per a persones majors
 • Segona fase d’adquisició d’habitatges amb el dret de tanteig i retracte. Previsió de 6 pisos més

4.19.6 Potenciar la rehabilitació dels elements comuns dels edificis

Accions:

 • Reforç del suport tècnic a les comunitats de veïns amb la contractació a jornada complerta d'una tècnica responsable del programa de rehabilitació
 • Aprovació anual convocatòria d’ajuts a les comunitats de veïns (50% i 75% pressupost de les obres). Fins a la data 5 convocatòries. 1 milió euros ajuts
 • Realització Inspeccions tècniques dels edificis
 • Suport i intervenció del Servei de Mediació Ciutadana
 • Projecte experiència pilot a plaça del sud 5-7
 • Tasques de facilitació a les comunitats de veïns de l'equip del Viu i conviu al barri
 • En fase redacció proposta de bases de subvencions per a la rehabilitació d’abast municipal

4.19.7 Millorar la difusió respecte dels serveis que ofereix la Regidoria d’Habitatge

Accions:

 • Difusió a la pàgina web de l'ajuntament dels diferents serveis, convocatòria per accedir a habitatges municipals de lloguer, difusió en la Fira d'Economia Social i Solidària

Bon Govern i Participació

 • La gestió municipal es farà d'acord als principis de bon govern: proximitat, responsabilitat, compromís social, transparència, respecte, eficàcia i professionalitat
 • La participació ciutadana directa i compresa serà l'eina essencial de cohesió i democratització social, per això estarà present en totes les fases de l'actuació pública

5.20.1 Actualitzar el Reglament de Participació Ciutadana

Accions:

 • S’ha fet la diagnosi i el procés de participació amb les regidories,el personal tècnic i la ciutadania. Actualment s’està treballant en un esborrany previ a la redacció final

5.20.2 Dissenyar estratègies per a la participació ciutadana en l’elaboració de les polítiques públiques

Accions:

 • Suport metodològic a diferents àrees i departaments municipals (Pla Estel, Pla de mobilitat, processos participatius a joventut, participació al Pla d’igualtat, PEC, Consell d’infants...)

5.21.1 Establir noves eines de consulta, deliberació i votació 2.0

Accions:

 • Decidim Barcelona: plataforma de participació ciutadana en línia
 • Sessió formatives per a entitats de 2 hores dins el programa "Les entitats al dia: Noves formes de Comunicació 2.0 per a entitats. Com aprofitar xarxes socials, Facebook, Instagram i Blocs, per una comunicació eficient"
 • Continuïtat del Portal d’entitats

5.21.2 Establir mecanismes per a introduir l’escolta activa de les xarxes socials

Accions:

 • L'escolta activa de les xarxes socials principals (facebook, instagram, twitter) està configurada com una funció pròpia del departament de mitjans de comunicació

5.21.3 Facilitar formació a la ciutadania dels instruments de participació

Accions:

 • Els processos participatius realitzats en el municipi impliquen una experiència formativa en participació ciutadana

5.22.1 Avançar en experiències de disseny participatiu de nous equipaments i espais públics

Accions:

 • Procés participatiu a l’entorn del nou equipament juvenil
 • Procés de participació Pla Estel
 • Procés de participació del Parc de Can Bosquerons

5.22.2 Consolidar l’Hotel d’entitats com un espai gestionat col·laborativament

Accions:

 • Reunions periòdiques amb la comissió gestora de l’Hotel d’entitats

5.22.3 Avançar en experiències de cogestió dels nous equipaments i espais públics.

Accions:

 • Funcionament co-gestionat de l’hotel d’entitats a través de la comissió gestora formada per 15 entitats residents (reunions, google calendar compartit)
 • Co-disseny del nou centre juvenil

5.23.1 Continuar oferint recursos, formació i assessorament a les entitats i grups de municipi

Accions:

 • Vigència del programa Les entitats al dia que ofereix sessions formatives a les entitats del municipi: enguany s’ha fet 2 sessions formatives sobre com fer cartells amb programes de disseny i sobre la captació de nous socis: noves fonts de finançament
 • Continuïtat del servei d’assessorament jurídic i de gestió econòmica de l’entitat
 • Oferiment d’espais a l’Hotel d’entitats

5.23.2 Promoure projectes compartits per millorar els vincles del teixit associatiu amb el municipi i d’interrelació entre les mateixes.

Accions:

 • 1a Fira d’entitats del municipi bianual
 • 1er certamen del Premi d’Entitats bianual

5.24.1 Elaborar de forma participada les bases de les subvencions municipals

Accions:

 • Fase de disseny amb les regidories i les persones tècniques

5.24.2 Elaborar el Codi ètic de les entitats

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

5.25.1 Elaborar el Codi ètic i de conducta de càrrecs electes i habilitats nacionals (Bon Govern)

Accions:

 • Estudi de documentació i formació de personal responsable

5.25.2 Elaboració de cartes de serveis

Accions:

 • Definició carta de serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

5.25.3 Realització d’enquestes sobre la satisfacció dels serveis prestats

Accions:

 • Realització d'enquestes en el Casal de Cultura, casals d'estiu i en formacions d'entitats

5.25.4 Elaboració de sistemes per formular propostes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics

Accions:

 • Estudi de formularis de valoració, valoracions específiques de serveis i activitats a través de taules i comissions (festes, igualtat, Sant Joan...)

5.25.5 Implementar la Sindicatura de la Ciutadania

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

Gestió Professional i de Qualitat

 • Impulsar una gestió municipal de qualitat i fer de Montornès un municipi de la informació i el coneixement, que aposti per la innovació i la modernització, amb una administració transparent, oberta i propera a la ciutadania

6.P1.1 Elaborar un catàleg d’equipaments

Accions:

 • Anàlisi de les dades actuals amb les que figuren en el directori d’equipament
 • Categorització de les dades necessàries de tots els equipaments

6.P1.2 Elaborar un Reglament de cessió i ús dels equipaments municipals

Accions:

 • Anàlisi dels reglaments existents dels diferents equipament per tal d’homogeneïtzar-los

6.P1.3 Realitzar una diagnosi dels equipaments existents i de necessitats

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

6.P1.4 Implantar un model de gestió dels equipaments

Accions:

 • Hotel d'entitats cogestionat i gestió de cessió de sales dels equipaments

6.P2.1 Inventariar els recursos tecnològics disponibles

Accions:

 • Instal·lació d’un sistema d’inventari automàtic del maquinari informàtic connectat a xarxa, vinculat a la gestió d’incidències
 • Inventari del material informàtic que no està en xarxa

6.P2.2 Adequar el sistema informàtic a les noves demandes legislatives

Accions:

 • Implantació del portal de transparència
 • Implantació d’eines d’administració electrònica (e-Tram, e-Notum,e-Fact, Còpia Autèntica, e-Tauler, Via oberta, Plataforma de serveis de contractació pública i e-Licita)
 • Adopció de la signatura electrònica
 • Adopció de la gestió integral del Complex Esportiu Municipal mitjançant eines electròniques (inscripcions...).
 • Adopció del nou sistema de gestió d’expedient electrònic
 • Adopció d’un nou programa de Recursos Humans per a la gestió de nòmines, plantilla i portal del treballador

6.P2.3 Implantar la Intranet municipal

Accions:

 • Implantació d’una eina basada en el programari Alfresco
 • Implantació del portal del treballador/de la treballadora per les relacions amb el departament d'Organització i desenvolupament del personal

6.P2.4 Millorar la connectivitat dels diferents equipaments de l'Ajuntament per oferir un millor rendiment

Accions:

 • Substitució de connexions de ADSL a Fibra Òptica
 • Implantació de fibra òptica per a serveis interns que interconnectin les seus municipals

6.P2.5 Optimitzar l'equipament tecnològic de les dependències municipals

Accions:

 • Millora dels sistemes de còpies de seguretat del servidors centrals de l’Ajuntament
 • Reposició dels ordinadors i portàtils obsolets
 • Substitució de les cabines de discos i altres servidors de l’Ajuntament

6.P2.6 Implementar l’espai de la carpeta del regidor/a

Accions:

 • Disseny de la carpeta del regidor/de la regidora associada a la tramitació d’expedients i a la gestió d’òrgans municipals

6.P2.7 Esdevenir un municipi intel·ligent (Smart City), millorant el desenvolupament de les tecnologies

Accions:

 • Sol·licitud de suport a la Diputació de Barcelona
 • Inici dels treballs de diagnosi
 • Inclusió de clàusules a la licitació del servei de recollida d’escombraries per a la gestió intel·ligent de la recollida
 • Estudi per la domotització de la maquinària de la piscina coberta municipal

6.P3.1 Facilitar formació econòmica al personal de la corporació

Accions:

 • Cursos de formació en gestió pressupostària i comptabilitat
 • Cursos de formació en sicalwin
 • Curs de formació en la gestió digital de la despesa

6.P3.2 Facilitar informació anticipada sobres els canvis de normativa i procediment

Accions:

 • Actualització de la normativa, procediments i models relacionada amb la gestió econòmica, mitjançant unitat compartida per tots els empleats

6.P3.3 Crear circuits per a la simplificació interna dels procediment econòmics

Accions:

 • S’ha implementat la gestió electrònica de factures mitjançant e-fact
 • Implantació de la gestió digital de la despesa

6.P4.1 Elaborar un manual intern sobre procediment de contractació

Accions:

 • Jornada de formació interna envers les novetats de la nova llei de contractes i lliurament de informació i documentació resum de les novetats
 • Elaboració d’un document guia per tal que els serveis estableixin les característiques dels contractes
 • Elaboració de models d’informes preceptius en el procediment de contractació (informe justificatiu del contracte menor i informe de la no divisió en lots)
 • Elaboració de models d’annexos per facilitar la gestió del licitador a l’hora de preparar les pliques
 • Adaptació dels plecs de clàusules administratives a la nova llei de contractes

6.P4.2 Definir el catàleg de clàusules socials a incorporar als contractes públics

Accions:

 • S’han incorporat clàusules socials en diferents fases dels plecs de clàusules administratives que regeixen els contractes (licitació, adjudicació i execució del contracte)
 • S’han incorporat clàusules mediambientals als plecs de clàusules administratives
 • S’han introduït clàusules relatives a la ocupació als plecs de clàusules administratives
 • S’ha incorporat una clàusula ètica com a condició especial d’execució del contracte, en relació a els principis i normes que han de regir la contractació pública

6.P5.1 Reforçar el treball coordinat i transversal de les diferents àrees

Accions:

 • Reunions de coordinació transversals entre les diferents àrees per activitats de Festa Major, Economia Social i Solidària, masovers, pressupostos participatius, comité operatiu i estratègic

6.P5.2 Seguiment i avaluació objectius Pla de Mandat

Accions:

 • Adquisició eina visualització a la pàgina web de l'acompliment dels objectius

6.P5.3 Impulsar les eines de planificació i de seguiment dels plans estratègics

Accions:

 • Seguiment periòdic en comité operatiu i estratègic

6.P5.4 Creació d’espais informals que facilitin els intercanvis i la creativitat

Accions:

 • Jornada de cohesió de l'equip d'acció social i ciutadania, espais pausa en formacions i comissions

6.P5.5 Formació interna per l’homogeneïtzació de procediments.

Accions:

 • Formació en eines d'administració electrònica: e-Tauler, e-Tram, e-Notum, Via Oberta, Còpia

6.P5.6 Anticipar els canvis organitzatius derivats de la finalització del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord

Accions:

 • Sol·licitud de pròrroga a la Generalitat de Catalunya de la vigència del Projecte interverció integral fins 31/12/2019
 • Disseny d’una proposta tècnica amb diverses alternatives sobre com abordar l’acabament de pla de barris a Montornès Nord
 • En fase disseny es troba una proposta tècnica per l’equipament Oficina del barri a Montornès Nord i els serveis que ha de prestar a la ciutadania
 • Anàlisi de la situació laboral del personal laboral vinculat al Projecte
 • Traspàs a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania  dels programes i actuacions que cal donar continuitat des de aquestes àrees, un cop esgotat el pressupost de la subvenció
 • Licitació del SIAD i SMC per tal de garantir la seva continuïtat un cop esgotada la subvenció de Llei de barris

6.P6.1 Sistematitzar els processos clau per a la presa de decisions

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

6.P6.2 Garantir una correcta coordinació tècnica mitjançant l’aplicació d’òrgans i instruments necessaris

Accions:

 • Sistema de reunions per garantir una correcta coordinació entre el personal tècnic (reunions de departament, d'àrea, comité operatiu, comité estratègic...)

6.P7.1 Redacció del Pla de comunicació intern i extern

Accions:

 • Elaboració i redacció del Pla de Comunicació de l'Ajuntament de Montornès del Vallès

6.P7.2 Adaptar i innovar els mitjans comunicatius a les necessitats i usos de la població

Accions:

 • Presència de l'Ajuntament en dispositius mòbils (APP Montornès)
 • Pantalles informatives als equipaments municipals
 • Tramitació electrònica web municipal - Confecció formularis editables
 • Estratègia comunicativa a les xarxes socials

6.P7.3 Desenvolupar eines per a la millora de la comunicació interna i externa

Accions:

 • Comunicació interna: organització i coordinació de canals de transmissió d'informació entre departaments
 • Comunicació interna: Elaboració de fitxes per presentar la informació i dissenyar la seva difusió
 • Comunicació externa: Racionalitzar i estratègia en l'edició de cartells i notes informatives. Control dels impactes
 • Comunicació externa: Implementació de formularis editables web municipal
 • Tramitació electrònica web
 • Comunicació externa: Pantalles informatives als equipaments municipals
 • Comunicació externa: Estratègia comunicativa a les xarxes socials. Perfils nous facebook i Instagram.
 • Comunicació externa: Elaboració de pautes pel correcte ús de les xarxes socials
 • Comunicació externa: Publicitat per enfortir reputació de l'administració a les xarxes socials.
 • Comunicació externa: Creació de la marca edifici municipal
 • Comunicació externa: Retolacions via pública
 • Comunicació externa: Suport de professionals en el disseny per treballar la imatge corporativa
 • Servei de col.laboració i assessorament protocol.lari als departaments municipals i a les entitats, comerços i empreses del municipi

6.P7.4 Incrementar l’ús de les noves tecnologies per a la comunicació municipal

Accions:

 • Presència de l'Ajuntament en dispositius mòbils (APP Montornès)
 • Implementació web Les vernedes (accés via internet a serveis)

6.P7.5 Promoure i potenciar la ràdio Montornès com a eina de formació i de transmissió d’informació local i comunitària

Accions:

 • Foment de les visites als estudis d'escoles, casals d'estiu i entitats del poble
 • Signar convenis de col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Comunicació
 • Col·laborar amb escoles i instituts (projectes curriculars)
 • Ampliar recursos humans

6.P8.1 Actualitzar i incrementar el percentatge d’atenció integral a la ciutadania

Accions:

 • Finestreta única – Presentació de documents adreçats a altres administracions
 • idCat – Entitat de registre de certificat de signatura digital

6.P8.2 Crear la Finestreta Única Empresarial (FUE)

Accions:

 • Alta dels tràmits associats a la FUE i el Canal empresa

6.P8.3 Implementació d’un Observatori estadístic Redacció d’un bloc d’informació específica sobre gestió estadística (PMH, Cens) per incorporar-lo al web

Accions:

 • Recull de normativa relativa a PMH i Cens electoral
 • Redacció de tota la informació necessària en relació als tràmits del PMH. Elaboració de fullets informatius adreçats a la ciutadania
 • Agrupar tots els tràmits relacionats amb el PMH que es fan a l’Ajuntament, amb la corresponent descripció i formularis actualitzats
 • Elaborar i publicar una secció de dades estadístiques, en quant a població
 • Elaborar i publicar una secció de dades estadístiques, en quant a processos electorals

6.P8.4 Aprovar i difondre la carta de serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Accions:

 • Redacció de la carta de serveis, definició de compromisos de qualitat i indicadors

6.P8.5 Revisar i actualitzar els tràmits propis del servei per adaptar-los a la normativa

Accions:

 • Revisió de tots els tràmits propis del departament
 • Actualització de tots els tràmits propis del departament
 • Redacció i publicació de tots els tràmits propis del departament al web

6.P9.1 Revisió del directori de competències. Incorporar la Visió Estratègica i la Visió Global

Accions:

 • Incorporació caps d'àrea i inici de treball estratègic. Revisió de la Relació de Llocs de Treball

6.P9.2 Identificació del perfil de competències de cada lloc de treball

Accions:

 • Estudi per a la identificació de competències. Revisió de la Relació de Llocs de Treball

6.P9.3 Avaluació de les competències del personal de la plantilla

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

6.P9.4 Elaboració del pla d'acció per implementar les competències en la gestió: formació, selecció i avaluació del desenvolupament

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

6.P10.1 Realitzar un estudi del clima laboral periòdicament

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

6.P10.2 Definir el pla d'acció en funció del resultat de l’anàlisi del clima laboral

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

6.P10.3 Realitzar un estudi per adaptar els llocs de treball a les necessitats de l’organització

Accions:

 • Estudi i diagnosi dels diferents llocs de treball

6.P11.1 Dissenyar el Pla de Formació

Accions:

 • Objectiu pendent d'execució

6.P12.1 Establir que el Portal de Transparència municipal sigui l’eina principal de difusió de la informació a la ciutadania

Accions:

 • El Portal de transparència i la seu electrònica són les eines principal de difusió de la informació a la ciutadania

6.P12.2 Que les dades i la informació publicades compleixen amb els Indicadors de Transparència que publica Transparència Internacional España

Accions:

 • La totalitat de les dades publicades al Portal de Transparència compleixen amb l'ITA

6.P13.1 Elaboració de memòries anuals de gestió

Accions:

 • Elaboració de memòries l'any 2016 de tots el departaments i a l'any 2017 dels departaments de participació, igualtat i serveis socials. Actualment en estudi un canvi del model de memòria

6.P14.1 Dissenyar un sistema eficaç i eficient de recollida i gestió de queixes, suggeriments i comunicació d’incidències

Accions:

 • Disseny del tràmit de queixes i suggeriments
 • Ampliació i unificació dels canals de recepció de queixes i suggeriments

6.P14.2 Implementar el tràmit de “Queixes, suggeriments i comunicació d’incidències” centralitzat i integral

Accions:

 • Implementació de l’APP Montornès com a canal de comunicació d’incidències
 • Posta en marxa del servei integral de queixes i suggeriments

Grans Inversions

7.1.1 Construcció de la nova Escola Palau d’Ametlla

Accions:

 • Adjudicació del contracte de servei per l’equip de Direcció Facultativa de les obres
 • Adjudicació l’execució de les obres

7.1.2 Construcció de la segona Escola Bressol (condicionat al finançament de la Generalitat)

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.1.3 Millores a la PTT (Pla de Transició del Treball)

Accions:

 • Grup de treball amb el Departament d’Ensenyament per planificar l’equipament i futura remodelació o canvi d’ubicació de la PTT

7.2.1 Construcció del nou centre juvenil

Accions:

 • Redacció d’avantprojecte per part dels serveis tècnics municipals
 • Adjudicació conjunta de redacció i l'execució d’obra (setembre 2018). Projecte en redacció

7.3.1 Equipaments per a la gent gran (Centre de Dia, Residència, Nou Casal d’Avis Centre)

Accions:

 • Redacció de l’estudi de viabilitat per a la construcció equipament gent gran

7.4.1 Creació del Centre infantil a Pintor Mir

Accions:

 • Obres executades

7.5.1 Millores a la Zona Esportiva Municipal: gespa artificial i reg automàtic del camp de futbol, pintar la pista d'atletisme, millora del paviment de la pista de tennis , construcció de 4 noves pistes de pàdel, millores al complex exportiu municipal (auditoria energètica, renovació sala d'spinning i aire condicionat sala fitness), deshumidificadora i millora dels canals primetrals de la piscina coberta

Accions:

 • Redacció dels projectes
 • Aprovació definitiva dels projectes
 • Inici de les obres
 • Finalització de les obres

7.5.2 Noves pistes de Petanca

Accions:

 • Redactat el projecte bàsic per a la construcció de pistes de petanca darrera el CAP de Montornès del Vallès

7.6.1 Restauració del Castell de Sant Miquel

Accions:

 • Subvenció de la Diputació de Barcelona de 45.000 €
 • Contractada la redacció del projecte

7.6.2 Molí de Can Vilaró

Accions:

 • Contactes amb el representant de la propietat

7.7.1 Remodelació del Casal de Cultura

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.7.2 Remodelació del Teatre

Accions:

 • Obres aturades per causes sobrevingudes (doble forjat) en fase enderrocs
 • Aprovació del projecte modificat
 • Adjudicació l’execució de les obres
 • Signatura dels contractes
 • Acta d’inici del replanteig
 • Aprovació del projecte escenotècnic
 • Aprovació del projecte d'urbanització de la Plaça Margarida Xirgu

7.7.3 Can Saurina i Plaça de la República (ubicació Ràdio Montornès i espais culturals)

Accions:

 • Obres executades

7.7.4 Can Xerracan i Can Coll (condicionat als Plans Directors d’Equipaments i de Béns d’Interès Cultural)

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.8.1 Creació de l’Hotel d’Entitats

Accions:

 • Projecte aprovat definitivament
 • Obres executades
 • Equipament i mobiliari
 • Retolació
 • Reglament d’ús dels espais

7.9.1 Bossa d’habitatge social. Adquisició i rehabilitació d’habitatges

Accions:

 • Redacció dels projectes de rehabilitació
 • Rehabilitació dels habitatges. Execució de les obres

7.9.2 Ajuts a la rehabilitació

Accions:

 • Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació any 2016
 • Justificació dels ajuts a la rehabilitació convocatòria any 2016
 • Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació any 2017

7.10.1 Nou espai per a dones

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.11.1 Plaça de la Pèrgola (Llei de Barris)

Accions:

 • Procés de participació veïnal – Pla Estel
 • Encàrrec del projecte a un redactor extern
 • Inici de les obres amb mitjans propis

7.11.2 Carrer Llibertat (Llei de Barris)

Accions:

 • Redacció del projecte d'urbanització
 • Execució de les obres

7.11.3 Entorn de la Plaça Lluis Companys (Llei de Barris)

Accions:

 • Procés de participació veïnal per recollir les necessitats
 • Encàrrec del projecte a un redactor extern

7.11.4 Darreres de 9 d’Abril (Llei de Barris)

Accions:

 • Redacció de projecte

7.11.5 Millores al mercat Nuestra Señora del Carmen (Llei de Barris)

Accions:

 • Acceptació de la cessió a l’Ajuntament de 4 parades del mercat; una altra parada en tràmit de cessió
 • Diverses converses amb els paradistes per tal d’establir l’estratègia de millora: es conclou que el millor és enderrocar l’edifici actual i fer-ne un de nou, en el qual s’ubicarà el mercat en la part de la planta baixa i equipaments municipals en la resta de l’edifici. El mercat deixaria de ser privat i passaria a ser un servei públic
 • Estudi de viabilitat per a la construcció d’un nou equipament en el lloc del mercat i trasllat de les parades en funcionament a una nova edificació provisional ubicada a la plaça del Poble

7.11.6 Plaça de la República

Accions:

 • Redacció del projecte
 • Aprovació definitiva del projecte
 • Inici de les obres
 • Finalització de les obres

7.11.7 Parc dels Castanyers

Accions:

 • Redacció del projecte
 • Aprovació definitiva del projecte
 • Inici de les obres
 • Finalització de les obres

7.11.8 Plaça Margarida Xirgu

Accions:

 • Redacció del projecte i pendent inici de l'obres

7.11.9 Carrer Anselm Clavé

Accions:

 • Redacció del projecte de reurbanització
 • Execució de les obres

7.11.10 Plaça Joan Miró

Accions:

 • Procès participatiu (Pla Estel)
 • Aprovació del projecte executiu
 • Execució de les obres

7.11.11 Pàrquing del Centre de Salut

Accions:

 • Obres executades

7.12.1 Urbanització de Can Xec

Accions:

 • Redacció del projecte de reparcel·lació de Can Xec
 • Redacció del projecte d'urbanització de Can Xec

7.12.2 Itinerari de vianants a Ca l’Ametller

Accions:

 • Redacció del projecte constructiu
 • Execució de les obres

7.12.3 Itinerari de vianants a Can Bosquerons

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.12.4 Zona d’equipaments a Can Bosquerons

Accions:

 • Redacció del projecte
 • Aprovació definitiva del projecte
 • Contractació empresa constructora
 • Inici de les obres
 • Finalització de les obres

7.12.5 Urbanització Telègraf-Casablanca

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.13.1 Xarxa de carrils bici

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.14.1 Inici de la revisió del planejament: Estudi Inundabilitat, Estudi Geològic, Estudi SNU, Catàleg Béns Interès Cultural, Catàleg Masies, Memòria social Avanç i Avanç POUM

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.14.2 Pla de Mobilitat

Accions:

 • Redacció del Pla fins la fase de propostes

7.14.3 Pla d’Accessibilitat

Accions:

 • Sol·licitud subvenció a la Diputació de Barcelona per la redacció del Pla

7.14.4 Pla Director d’Equipaments

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.14.5 Pla Director de Verd Urbà

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.14.6 Pla Director de l’Espai Públic

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.14.7 Pla Director de Clavegueram

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.14.8 Pla inicial de Manteniment

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució

7.14.9 Estudi per a l’adequació d’espais buits per a usos temporals

Accions:

 • Gran inversió pendent d'execució